Toverveld

INSCHRIJVEN

Wanneer?

Uw kind mag bijna naar de kleuterschool?
Misschien wil het graag spelen en leren met leeftijdgenootjes en kijkt u uit naar een geschikte school?
Dan willen wij graag onze kleuterklassen aan u persoonlijk voorstellen.
U kan kennis maken met de kleuterjuffen en ervaren hoe zij spelenderwijs de kinderen allerhande vaardigheden bijbrengen.
Tevens kan u een blik werpen op onze moderne kleuterklassen en gebouwen.
Indien u zich niet kan vrijmaken op een van deze openklasdagen kan u natuurlijk steeds bij ons terecht voor een afspraak op een ander moment.

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school toe.
instapdatum Open klasdag: (van 8.35 - 10.25)
4 november 2019 23 oktober 2019
6 januari 2020 18 december 2019
3 februari 2020
2 maart 2020 19 februari 2020
20 april 2020 22 maart 2020
25 mei 2020
Bereken hier de instapdatum van je kleuter

Wat breng je mee?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

- een uittreksel uit de geboorteakte
- het trouwboekje van de ouders
- de identiteits- en/of siskaart van het kind
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
- de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

 

Hoe?

Om in te schrijven kunt u (liefst na telefonische afspraak) zich aanmelden op het secretariaat van de school.
Wij vullen dan samen met u de documenten in. U kan de documenten ook vooraf downloaden, invullen en meebrengen.

Het is handig als je sommige dingen vooraf al eens doorneemt:
- schoolreglement en pedagogisch project
- de overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier

Volgende documenten kan je best afdrukken en invullen:
- inschrijvingsfiche (pdf)
- vragenlijst Departement onderwijs (pdf of word-doc)
- document kennisname besmettelijke ziekten (pdf of word-doc)
- melding van keuze van levensbeschouwing (pdf of word-doc)