Toverveld

INSCHRIJVEN

Wanneer?

Uw kind mag bijna naar de kleuterschool?
Misschien wil het graag spelen en leren met leeftijdgenootjes en kijkt u uit naar een geschikte school?
Dan willen wij graag onze kleuterklassen aan u persoonlijk voorstellen.
U kan kennis maken met de kleuterjuffen en ervaren hoe zij spelenderwijs de kinderen allerhande vaardigheden bijbrengen.
Tevens kan u een blik werpen op onze moderne kleuterklassen en gebouwen.
Indien u zich niet kan vrijmaken op een van deze openklasdagen kan u natuurlijk steeds bij ons terecht voor een afspraak op een ander moment.

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school toe.
Kleuters geboren tot en met:instapdatumOpen klasdag: (van 8.35 - 10.30)
1 maart 20151 september 2017na contact
6 mei 20156 november 201725 oktober 2017
8 juli 20158 januari 201820 december 2017
1 augustus 20151 februari 2018geen
19 augustusd 201519 februari 20186 februari 2018
16 oktober 201516 april 201825 maart 2018 (10.30 - 12 u)
14 november 201514 mei 2018geen
1 maart 20161 september 201815 juni 2018 (17 - 18 u)
Bereken hier de instapdatum van je kleuter

Wat breng je mee?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

- een uittreksel uit de geboorteakte
- het trouwboekje van de ouders
- de identiteits- en/of siskaart van het kind
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
- de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Hoe?

Om in te schrijven kunt u (liefst na telefonische afspraak) zich aanmelden op het secretariaat van de school.
Wij vullen dan samen met u de documenten in. U kan de documenten ook vooraf downloaden, invullen en meebrengen.

Het is handig als je sommige dingen vooraf al eens doorneemt:
- schoolreglement en pedagogisch project
- de overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier

Volgende documenten kan je best afdrukken en invullen:
- inschrijvingsfiche (pdf)
- vragenlijst Departement onderwijs (pdf of word-doc)
- document kennisname besmettelijke ziekten (pdf of word-doc)
- melding van keuze van levensbeschouwing (pdf of word-doc)