Toverveld

INSCHRIJVEN

Wanneer?

Uw kind mag bijna naar de kleuterschool?
Misschien wil het graag spelen en leren met leeftijdgenootjes en kijkt u uit naar een geschikte school?
Dan willen wij graag onze kleuterklassen aan u persoonlijk voorstellen.
U kan kennis maken met de kleuterjuffen en ervaren hoe zij spelenderwijs de kinderen allerhande vaardigheden bijbrengen.
Tevens kan u een blik werpen op onze moderne kleuterklassen en gebouwen.
Indien u zich niet kan vrijmaken op een van deze openklasdagen kan u natuurlijk steeds bij ons terecht voor een afspraak op een ander moment.

Wordt uw kleuter 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag hij/zij die dag toch naar school toe.
Kleuters geboren tot en met:instapdatumOpen klasdag: (van 8.35 - 10.30)
3 maart 2016 3 september 2018 Op afspraak
5 mei 2016 5 november 2018 24 oktober 2018
7 juli 2016 7 januari 2019 19 december 2018
1 augustus 2016 1 februari 2019 19 december 2018
11 september 2016 11 maart 2019 26 februari 2019
23 oktober 2016 23 april 2019 31 maart 2019 (11u tot 12u)
3 december 2016 3 juni 2019 31 maart 2019
2 maart 2017 2 september 2019 Op afspraak
Bereken hier de instapdatum van je kleuter

Wat breng je mee?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

- een uittreksel uit de geboorteakte
- het trouwboekje van de ouders
- de identiteits- en/of siskaart van het kind
- het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
- de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

 

Hoe?

Om in te schrijven kunt u (liefst na telefonische afspraak) zich aanmelden op het secretariaat van de school.
Wij vullen dan samen met u de documenten in. U kan de documenten ook vooraf downloaden, invullen en meebrengen.

Het is handig als je sommige dingen vooraf al eens doorneemt:
- schoolreglement en pedagogisch project
- de overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier

Volgende documenten kan je best afdrukken en invullen:
- inschrijvingsfiche (pdf)
- vragenlijst Departement onderwijs (pdf of word-doc)
- document kennisname besmettelijke ziekten (pdf of word-doc)
- melding van keuze van levensbeschouwing (pdf of word-doc)