Toverveld

ZORG

Op onze school werken er twee zorgcoördinatoren en enkele zorgleerkrachten.

juf Claire

juf Els
Zij staan samen met de klasleerkrachten in voor de zorg van onze leerlingen. In de bijgevoegde presentatie vinden jullie uitleg over alles wat er mogelijk is, maar je kan ook steeds bij hen terecht voor verdere informatie.


zorg KO
zorg LO