Toverveld

INSCHRIJVEN

Beste ouder

Uw peuter (geboren in 2018 of vroeger) wordt binnenkort 2,5 jaar oud en mag voor het eerst naar school. Dat is een grote stap. Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wil laten veranderen. De keuze van een school is belangrijk, neem er daarom de nodige tijd voor. Wil u vooraf kennismaken met de school of de klas? Dit kan. Kijkdagen in alle Herentse scholen op: woensdag 12 februari van 9 uur tot 12 uur en op donderdag 12 maart van 14 uur tot 17.30 uur. Lukt het niet om u op deze momenten vrij te maken? Aarzel dan niet om een andere afspraak te maken met de directie om langs te gaan.


Hoe moet u aanmelden en inschrijven?

BELANGRIJK! EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN

Uw kind aanmelden en inschrijven in een Herentse kleuterschool of lagere school moet in 3 stappen:

STAP 1: Aanmelden
U meldt uw kind aan voor de scholen van uw keuze via de website meldjeaan.leuven.be

STAP 2: e-mail
U ontvangt een e-mail met de gegevens van de school waar u uw kind kunt inschrijven.

STAP 3: Inschrijven
U maakt een afspraak met de school om uw kind in te schrijven.
Uw kind is pas ingeschreven als u de leerlingenfiche heeft ondertekend in de school zelf.
Dit betekent dat u akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project van deze school.Starten op school

- Voor de oudere kinderen die veranderen van school: op
- Voor de kinderen geboren in zijn er verschillende instapdata:
Kinderen geboren t.e.m. komen na … dus vanaf …
01/03/2018 Zomervakantie 2020 01/09/2020
09/05/2018 Herfstvakantie 09/11/2020
04/07/2018 Kerstvakantie 04/01/2021
01/08/2018 Instap 1 februari 2021 01/02/2021
22/08/2018 Krokusvakantie 22/02/2021
19/10/2018 Paasvakantie 19/04/2021
17/11/2018 Hemelvaart 17/05/2021
Vanaf 18/11/2018 Zomervakantie 2021 01/09/2021Wanneer moet u uw kind aanmelden en inschrijven?

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en kinderen van personeel
Aanmelden: van dinsdag 7 januari 9u tot en met dinsdag 21 januari 17u
Bericht: op di 18 februari
Inschrijven: van maandag 2 maart 9u tot en met dinsdag 31 maart 17

Periode 2: Alle kinderen
Aanmelden: van maandag 2 maart 9u tot en met dinsdag 31 maart 17u
Bericht: op din 28 april
Inschrijven: van maandag 4 mei 9u tot en met dinsdag 26 mei 17u

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats vonden.
Inschrijven: Vanaf vrijdag 29 mei 9u


Belangrijk:
✓ Kijk goed naar de data van aanmelden en meld u aan in deze periode.
✓ Tijdens de aanmeldingsperiodes kunt u ook altijd uw gegevens aanpassen.


Hoe aanmelden?

✓ Surf naar meldjeaan.leuven.be
✓ Bekijk het filmpje om te weten hoe het aanmeldingssysteem werkt
✓ Kies een paswoord en gebruikersnaam Bewaar uw paswoord en gebruikersnaam goed. U hebt ze ook nodig als u uw gegevens wil nakijken of veranderen.
✓ Volg de stappen op het scherm


Wat hebt u nodig?

✓ Lijst met scholen (of de school in de voorrangsperiode broers/zussen en kinderen van personeel) waar u uw kind wil inschrijven.
✓ Het rijksregisternummer van het kind (zie ISI+-kaart, de achterkant van de kids-ID of een kleefbriefje van het ziekenfonds). Als uw kind geen rijksregisternummer heeft, mail naar info@meldjeaan.leuven.be of bel 016/27 26 17.
✓ Als u geen computer hebt, kunt u terecht bij onze school

Let op: aanmelding is nog geen inschrijving. De inschrijving is pas definitief na het bezoek aan de school en het ondertekenen van de leerlingenfiche. Maak hieronder een afspraak.
Uw browser kan geen Iframes weergeven!
Klik HIER om de kalender te bekijken.


Wat moet u meebrengen voor de afspraak met onze school?

- Indien mogelijk brengt u de kids-ID, ISI+-kaart of een kleefbriefje van het ziekenfonds van uw kind mee.
- Indien u een schooltoelage ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of een rekeninguittreksel. De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.
Gefeliciteerd, de inschrijving is nu compleet en u krijgt een bewijs van gerealiseerde inschrijving en/of inschrijvingsfiche


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Hierbij wordt rekening gehouden met indicator- en niet-indicatorleerlingen en de vooraf bepaalde criteria.

1. Indicator- en niet-indicatorleerlingen

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel plaatsen voor niet-indicatorleerlingen. De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats. Alle Herentse scholen hebben afgesproken om naar 13,3% indicatorleerlingen te streven.
Uw kind is een indicatorleerling als:
✓ kinderen uit uw gezin in het schooljaar 2018-2019 en/of 2019-2020 recht hadden op een schooltoelage of een schooltoeslag en/of
✓ mama geen diploma of studiegetuigschrift heeft van het secundair onderwijs

2. Afstand en voorkeur

Per school worden alle aangemelde kinderen gerangschikt volgens 2 criteria:
afstand tot de school en voorkeur voor de school.

Een school bepaalt zelf of ze het accent legt op kinderen die dicht bij de school wonen of op de voorkeur van de ouders. GBS Toververveld opteert voor 30% op basis van voorkeur en 70% op basis van afstand.
Voorkeur: Voor de eerste 3 scholen waarvoor u uw kind aanmeldt, krijgt u een extra kans bij het toekennen van de vrije plaatsen.
Afstand: Voor afstand wordt rekening gehouden met het domicilieadres van het kind en met het eventuele werkadres. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. De computer wijst elke leerling toe aan een school. Een gerechtsdeurwaarder is aanwezig bij de toewijzing en controleert de procedure.

Wilt u meer informatie, kijk op de website meldjeaan.leuven.be onder de rubriek “Veelgestelde vragen” of bekijk de filmpjes op de website.


aantal vrije plaatsen GBS Toverveld (status 6 januari 2020)

instapklas 1e kleuterklas 2e kleuterklas 3e kleuterklas
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
7 43 0 14 3 16 3 16

<
1e leerjaar 2e leerjaar 3e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
IND niet
IND
7 10 0 18 6 14 2 15 1 4 0 9

Meer informatie nodig?
U kan ons steeds contacteren via 016/85 32 50, email: inschrijving@toverveld.be of bekijk de brochure.
U kan ook de school bezoeken op één van de openklasdagen: woensdag 12 februari van 9 uur tot 12 uur en op donderdag 12 maart van 14 uur tot 17.30 uur.